M.Ed. Students Session 2008-09

College R.N.

Name of the Students

Father’s Name

 1.  

ANJANA

ANAND KUMAR TIWARI

 1.  

BABITA KUMARI

JAWAHAR CHAUDHARY

 1.  

BHARTI

HAUSLA PRASAD

 1.  

DEEPIKA SHARMA

RAJENDER PRASAD

 1.  

GEETA JAIN

RAMESH CHAND

 1.  

JYOTI

ANANG PAL

 1.  

JYOTI ANAND

INDERMOHAN CHADHA

 1.  

KHUSHAL SINGH

LAKHI RAM

 1.  

LOVELY BHATIA

HARISH CHANDER BHATIA

 1.  

MADHU BALA

SURAJ MAL

 1.  

MONIKA LAKHANI

PRITAM LAL LAKHANI

 1.  

NEHA YADAV

R.D. YADAV

 1.  

NISHI BHATIA

SURENDER KUMAR

 1.  

POONAM THAREJA

POORAN KUMAR THAREJA

 1.  

RAJNI SHARMA

JOGINDER SHARMA

 1.  

RUPA PALIWAL

PITAMBER DUTT JOSHI

 1.  

SAPNA

ANAND PAL CHAUHAN

 1.  

SARITA KUMAR

YOGENDER

 1.  

SUMAN DEVI

NAPE SINGH

 1.  

SUMIT SAHNI

VIJAY SAHNI

 1.  

SUNIL KUMAR AGARWAL

OMPRAKASH AGARWAL

 1.  

TEJVEER GULATI

RAJHANS GULATI

 1.  

YOGITA SHARMA

TILAK RAJ SHARMA

 1.  

RAJ BALA

RANJEET SINGH

 1.  

INDERJEET

RAMKISAN

 

amar