Roll No Wise List of M.Ed. Students for Session 2011-12

 

S. No

College Roll No

Name of the Candidate

 (in Capital letters)

Father’s Name

(in Capital letters)

 1. 1.  

1

ARUNA DAGAR

TEK CHAND

 1. 2.  

2

ASHA                    

JAIPAL SINGH

 1. 3.  

3

ASHA LATA SAXENA

DENIESH KUMAR SAXENA

 1. 4.  

4

BASANT KUMAR

BHUP SINGH

 1. 5.  

5

DAYA SHANKER SINGH

RAM BELASH SINGH

 1. 6.  

6

DEEPIKA BISLA

KULDEEP SINGH BISLA

 1. 7.  

7

EKTA SENGAR

SATYA KUMAR SENGAR

 1. 8.  

8

FARHA PARVEEN

ZAHI RUDDIN

 1. 9.  

9

GUNJAN BHATIA

ASHOK KUMAR BHATIA

 1.  

10

HARI GOVIND

DEVI RAM

 1.  

11

JYOTI RANI

GOVERDHAN GOPAL SINGH

 1.  

12

KAMLESH SHARMA

DAL CHAND

 1.  

13

KM. KAJAL RANI

DHYAN SINGH

 1.  

14

KOMAL RANI

JAGDISH PRASAD

 1.  

15

KRISHNA KUMARI

DIN DAYAL PRAJAPATI

 1.  

16

KUMARI LAXMI MAHTO

DEONANDAN MAHTO

 1.  

17

KUSUM SHARMA

SIYA RAM SHARMA

 1.  

18

LALIT KUMAR

OMBIR SINGH

 1.  

19

MANJU RANI

RAJENDRA SHARMA

 1.  

20

MANVEER SHARMA

KEH RAM

 1.  

21

MEENAKSHI

NARVAR SINGH

 1.  

22

NARESH CHANDRA MISHRA

HARISH CHANDRA MISHRA

 1.  

23

NEERAJ CHAUDHARY

RAGHUBIR SINGH

 1.  

24

NEETU SHARMA

SATYA NARAINA SHARMA

 1.  

25

PRENU BALA

YASHPAL SINGH

 1.  

26

RACHNA

JAGDISH CHAND

 1.  

27

RADHA RANI      

HARI SINGH

 1.  

28

REENA

SUBHASH CHANDER

 1.  

29

REKHA SAINI

SEETA RAM SAINI

 1.  

30

RENU RANI

RAMESH KUMAR SHARMA

 1.  

31

SHIV KUMAR

BABU LAL

 1.  

32

SHIWALI SOBTI

AJAY SOBTI

 1.  

33

SUMAN

DALIP SINGH

 1.  

34

SUNIL BALA PUNJ

KULDIP RAI PUNJ

 1.  

35

UMA CHOUDHARY

SURJEET SINGH

 

 

amar