Roll No. Wise Lit of M.Ed. Students for Session 2013-14

 

S. No

College Roll No

Name of the Candidate

Father’s Name

 1. 1.  

01

ARIBA KHAN

KHALIL AHMAD KHAN

 1. 2.  

02

DHARMENDER SINGH

CHANDAN SINGH

 1. 3.  

03

GUNJAN VASHISTHA

S.K. VASHISTHA

 1. 4.  

04

JYOTI SHARMA

ROOP KISHORE

 1. 5.  

05

KAVITA

NAND KISHORE

 1. 6.  

06

KM NEHA GARG

NARENDRA KUMAR

 1. 7.  

07

NEELAM

HUKAM SINGH

 1. 8.  

08

NEETU TOMAR

OMPRAKASH CHAUDHARY

 1. 9.  

09

POONAM YADAV

B.S. YADAV

 1.  

10

SALEEM AKHTAR

ABDUS SUBHAN

 1.  

11

SAPNA RAJPUT

JAGBIR SINGH

 1.  

12

UMA

CHANDRA KISHORE

 1.  

13

UMESH KUMARSINGH

RAMADHAR SINGH

 1.  

14

ANNAPURNA

TRILOK NATH

 1.  

15

BHARTI AHUJA

S.K. AHUJA

 1.  

16

DEEPSHIKHA BISLA

HARENDER SINGH BISLA

 1.  

17

GUNJAN SHARMA

RAKESH SHARMA

 1.  

18

MANU

VIRENDER SINGH

 1.  

19

NEETU RANI

BIR SINGH

 1.  

20

NEHA NEHRA

SATRAJ NEHRA

 1.  

21

PERMILA

RATNAKAR  PATHAK

 1.  

22

RASHMI

DHIRENDRA KUMAR

 1.  

23

REEMA GAHLAWAT

ISHWAR SINGH GAHLAWAT

 1.  

24

REENA

KUNWAR PAL

 1.  

25

RIZWANA KHATOON

MOHD. ANWAR

 1.  

26

SEEMA RANI

RAJENDRA SINGH

 1.  

27

SONIA KAPOOR

PARDEEP KAPOOR

 1.  

28

SUKANYA KADIAN

NARESH KUMAR KADIAN

 1.  

29

SUMANT PAL SINGH

SHIO BHAJAN PAL

 1.  

30

SUREKHA KAPOOR

PARDEEP KAPOOR

 1.  

31

PARVEEN KUMARI

SAMEI SINGH

 

 

amar