Roll No wise list of M.Ed. students 2017-19

 

S.No

Roll No

Student's Name

Father's Name

Remarks

1.

1

AARTI

MEGHRAJ

 

2.

2

ANAMIKA SHARMA

ASHOK KUMAR SHARMA

 

3.

3

ANJALI SAHAI

R B SAHAI

 

4.

4

ANKUSH ARORA

RAMESH ARORA

 

5.

5

DIKSHA KUMARI SHARMA

BIDHI CHAND SHARMA

 

6.

6

KAMLESH TOMER

SURAJ PAL SINGH

 

7.

7

KM JYOTI BANSAL

ANIL BANSAL

 

8.

8

KM MADHULIKA

JABAL BAHADUR SRIVASTAV

 

9.

9

VINEETA YADAV

VASUDEV

 

10.

10

MANISHA SINGH

MADAN LAL

 

11.

11

MONICA SHARMA

SUBHASH CHANDRA

 

12.

12

MONIKA CHAUHAN

UMED SINGH

 

13.

13

MONIKA SONI

RAMAKANT SONI

 

14.

14

NEERU PARASHAR

THANDI RAM

 

15.

15

POOJA BHATIA

G D BHATIA

 

16.

16

RAJESH MISHRA

MAHESH CHANDRA

 

17.

17

RAJKUMAR

TEJRAM

 

18.

18

ROHIT

MUKESH KUMAR

 

19.

19

SAHIBJEETKAUR KAMALJEET SINGH WATWANI

MOTI LAL

 

20.

20

SANTOSH YADAV

SURYA NARAYAN YADAV

 

21.

21

SATBIR SINGH

RAMJI LAL

 

22.

22

SATISH KUMAR

RAMESHWAR BHAGAT

 

23.

23

SHWETA SAHNI

TIRATH RAM SAHNI

 

24.

24

SUNIL KUMAR

MADAN LAL

 

25.

25

SUSHILA KUMARI

PREM RAJ SHARMA

 

26.

26

VISHAL AGGARWAL

SHRICHAND GARG

 

27.

27

SURESH KUMAR MISHRA

DADAN MISHRA

 

 

 

amar